Skip Navigation

MASE

PROHVAC MAS S RAELINOVM OBKLADEM

Zaete zimn chmury a naerpejte chybjc energii speciln prohvac mas s tezalkovm olejem a raelinovmi obklady.

Jedn o klasickou mas celho tla, kter je doplnn raelinovm obkladem v nejvce bolestivch mstech nchylnch k zatuhnut je, bedern oblast atd. Na tyto oblasti pouvme speciln raelinov prohvac obklady, kter jsou tvoeny plastovm obalem naplnnm speciln upravenou raelinou pro zven tepeln setrvanosti. Tlo je masrovno a prohvno specilnm olejem, kter m i sm o sob zahvac efekt.

Tepl raelinov obklad zlepuje tonus ke a podko, dochz k hlubokmu proht, relaxaci sval a uvolnn vazivov tkn, co znan zvyuje efekt nsledn mase.

Proceduru NEDOPORUUJEME:
pi akutnch zntech, horenatch stavech a infeknch onemocnn, ndorovm onemocnn, konch porannch,
vysokm krevnm tlaku, epilepsii, tk onemocnn srdce a krevnho obhu
thotnm a kojcm enm
pecitlivlost na teplo a otoky

Dlka procedury: 60 min
Cena procedury: 780,-K
MAS A AKTIVIZACE TLA
Vtina tlesnch pochod je zvisl na neruenm proudn tekutin celm systmem orgn a mase tla tento obh inn podporuj. Mas je velmi dobrou prevenc proti nemocem veho druhu. Pomh tlo zbavovat kodlivin a stabilizuje srdce a krevn obh a podporuje innost vech vnitnch orgn.
Jak svaly, tak i vazivo asto tuhne, zkracuje se nebo otk. To pak ovlivuje dren tla a ovlivuje celkovou pohyblivost. Po tiscilet se pouvaj mase tla k uvolnn sval, odstrann ke a odstrann navy. Vazivo se stv prunjm, blokdy kloub zmiz, rozsah bezbolestnho pohybu se roz.
Mase a aktivizace tla nejsou lebnou formou ve smyslu klasick medicny, nbr formou vchovy k vnmavosti. Chceme-li se nauit pijmat sv tlo jako zdroj radosti a vyhnout se vemu co nm psob bolest, pak jsou mase a aktivizace tla cennm pomocnkem.Potebujete si odpoinout a zrelaxovat?

Pijte na mas. Mas je nejlep lk na unaven tlo i mysl.
RELAXAN MAS ZAD ............................................................. 320,- K (dlka mase do 30 min)

RELAXAN MAS CELHO TLA ................................................. 750,-K (dlka mase do 60 min)

BREUSSOVA MAS ZAD ............................................................. 360,-K (dlka mase do 30 min)

MAS ZAD LVOVMI KAMENY .................................................. 360,-K (dlka mase do 30 min)

HOTvitalax mas zad (Breussova mas + lvov kameny + peeling) ...... 780,-K (dlka mase do 60 min)

MAS NOHOU ...................................................................... 270,-K (dlka mase 25 min)

RAELINOV OBKLAD ............................................................ 160,-K (dlka 20 min)


Ji od roku 1991 provdm klasick ( regeneran relaxan) mase zad, nebo celho tla. Dle nabzm mas lvovmi kameny, Breussovu mas a HOTvitalax mas. K masi pouvm olejky lisovan za studena esk firmy Salus a ALCINA masn oleje Relax a Vital.Klasick mas je tradin relaxan procedura, kter zlepuje prokrven, uvoluje svalov napt, odstrauje navu a pi bolestech poskytuje levu.

Breussova mas je jemn mas zad v oblasti ptee. Specilnmi masnmi hmaty za pouit tezalkovho oleje se docl nabobtnn meziobratlovch plotnek a uvolnn nerv, kter v pten oblasti vychzej do celho tla. V nkterch ppadech je mon bezbolestn navrcen vychlench meziobratlovch plotnek hrudnch nebo bedernch. Metoda pochz od Rudolfa Breusse (1899-1990) rakouskho litele. Podle Rudolfa Breusse neexistuj dn opotebovan plotnky, se ktermi u podle mnohch lka nelze nic udlat, ale pouze "zdegenerovan", kter se touto mas znovu spn regeneruj.

Mas lvovmi kameny je jednou z nejlepch terapi na celkovou relaxaci a regeneraci organismu. Lvov kameny maj mimodn siln energetick vibrace, kter s teplem, kter z kamen sl dok odstranit bloky dleitch bod na meridinech - energetickch drahch a rozproud energii v tle.

HOTvitalax mas je kombinac Breussovy mase a mase lvovmi kameny. Pi tomto oeten vm masrka provede i peeling zad. Dojde k celkovmu uvolnn zad a pjemn relaxaci.

Jedn se o zcela novou mas ALCINA, kter vznikla kombinac alternativnch metod kombinace inku mase podle Breusse (Rudolf Breuss, 1899 1990, rakousk litel) s uvolnnm pomoc mase horkmi kameny.
Pi masi se pouvaj nov ALCINA oleje vyvinut na zklad poznatk z aromakologie a aromaterapie Masn olej Relax nebo Masn olej Vital.
Nov mas zad HOTvitalax nabdne zkaznkm dal nevedn zitek s asnou voavou atmosfrou uvolujc tlo i mysl.

Postup oeten:
* peeling aplikace Soft Peelingu
* mas HOTvitalax mas zad horkmi lvovmi kameny a mas podle Breusse masnmi oleji RELAX nebo VITAL
* aplikace hedvbnho papru a odpoinek

Pjemnou wellness atmosfru navod relaxan hudba, tlumen osvtlen, dostaten temperovan mstnost a pjemn vn oleje Relax nebo Vital.Konopn olej je bohat na esenciln mastn kyseliny a obsahuje mnoho ltek prospnch pro lidsk organismus. Je velmi inn v pi o suchou a citlivou pokoku. Vyven obsah omega nenasycench mastnch kyselin vrazn posiluje odolnost pokoky, m siln regeneran, zvlujc, antibakteriln a protizntliv inky, brzd rozvoj alergickch reakc a strnut pokoky.

Tezalkov olej celkov zkliduje a ist citlivou, zntlivou a podrdnou ple. Je velmi inn pi hojen konch onemocnn, drobnch eznch ran (m stahujc inky), pomh pi oetovn pohmodnin, odenin a poplenin, usnaduje zacelen jizev, pokoku vyivuje a zjemuje. Pi masi pronik do meziobratlovch plotnek, kter se olejem nacucaj. Tezalkov extrakt je krom toho vborn antidepresivum a sedativum, pzniv psob pi psychickch poruchch, neklidu a nespavosti.

Masn olej Relax Alcina zkliduje, zvyuje sebvdom a psob proti strachu a stresu. Obsahuje levanduli, vanilku, pauli a santalov devo.

Masn olej Vital Alcina dodv energii, psob proti smutku, depresi, jarn nav a m omlazujic schopnost. Obsahuje pomeran, grapefruit a limetku.Vznam mase:
pi masi dochz k lepmu prokrven masrovanch oblast, uvoluje se svalov napt, odstrauje navu a pi bolestech poskytuje levu, pispv k usnadnn odtoku zplodin ltkov vmny a kyseliny mln, kter vyvolvaj navu, jsou astou pinou bolest, otok a podlej se napklad na vzniku celulitidy, dky okyslien bunk a zlepen jejich innost dochz ke zven vivy pokoky, podkonho vaziva, ale i sval, psob pzniv na nervovou soustavu, uvoluje tlo i mysl a zbavuje ho celodenn navy a napt
KONTRAINDIKACE MAS:

jakkoli onkologick problmy ( ndorov onemocnn )
pi konch vyrkch ( plsn, vedy, ndory, bulky, hnisajc loiska, apod. )
vechny akutn stavy ( horeka, znty, virzy a jin infekce, akutn blokdy, apod. )
choroby srdce (infarkty, srden arytmie, vysok krevn tlak, apod.) - je vhodn se poradit s lkaem
problmy se srlivost krve a kornatn tepen
znty il, zntech sval, kloub ( akutn revmatismus, artrzy, akutn dny, apod. )
velk varixy ( keov ly )
osteoporza ( podle stupn pokroilosti )
tk stavy plicn a kostn tuberkulzy
opilost, poit psychotropnch ltek
zcpa a dal zavac pote - je vhodn se poradit s lkaem
gravidita nebo menstruace


PORADA S LKAEM:

choroby srdce (infarkty, srden arytmie, vysok krevn tlak, apod.)
pi cukrovce
pi epilepsii
u chronickch konch chorob
u keovch il
v thotenstvT se na Vs masrka Markta.

lovk by se ml starat vce o dui ne o sv fyzick tlo;
protoe dokonalost due vyvauje nedostatky tla,
ale bezduch tlesn sla dui nevylep.
Demokritos