Skip Navigation

THERMAL BODY CONTOUR

Pocením ke štíhlé linii a krásné zdravé vypnuté pleti a psychické pohodě. Spalte 600 kalorií za 40min!

Přístroj Thermal Body Contour (INFRAČERVENÁ DEKA) je moderní systém umožňující redukci váhy a formování postavy bez jakýchkoli vedlejších účinků. Infračervený sauna oblek používá infračervené záření pro přímý ohřev tkání do hloubky. Záření, které vyzařuje tento saunovací oblek je nastaveno co nejblíže lidskému záření tak, aby tělo mohlo absorbovat co nejvíce infračerveného záření, které se dostane k pokožce.

•účinně redukuje podkožní tuk
•vhodný doplněk pro redukci váhy, za 30 min. spálí až 600 cal
•zrychluje lipolýzu
•tiší bolest svalů a kloubů
•zrychluje metabolismus
•podporuje krevní oběh a aktivuje lymfatický systém
•napomáhá při problémech při ztuhlých svalech
•uvolňuje šlachy a vazivovou tkáň
•navozuje svalovou relaxaci, snižuje svalový spazmus
•napomáhá rychlému odstranění přebytečných tekutin
•metoda thermal body contour má prokazatelně příznivý vliv na stav pleti
•regenerace organismu
•snižuje únavu a zlepšuje spánek
•naprosto bezpečný výrobek
•infračervené zahřívání napomáhá rychlému vylučování toxinů z těla
•zabraňuje usazování toxinů v buňkách

Infračervené záření (také IR, z anglického infrared) je elektromagnetické záření s vlnovou délkou větší než viditelné světlo, ale menší než mikrovlnné záření. Název značí „pod červenou“ (z latiny infra = „pod“). Infračervené záření se dále dělí na jednotlivá pásma. Toto dělení ovšem není jednoznačně dané. Jedno schéma je například toto:
– blízké (0,7–5 µm)
– střední (5–30 µm)
– dlouhé (30–1000 µm)

Infračervené záření při použití thermal body contour je často považováno za „tepelné záření“, avšak faktem je, že povrchy těles zahřívá absorpce libovolného elektromagnetického záření. IR záření zapříčiňuje pouze přibližně 50 % zahřívání zemského povrchu, zbytek je způsoben viditelným světlem. Je však pravdou, že objekty při pokojové teplotě emitují nejvíce záření v infračerveném pásmu 8–12 µm. Infračervené záření je jeden ze způsobů šíření tepla, při kterém každé těleso s teplotou vyšší než okolí vyzařuje teplo a každé těleso s teplotou nižší než okolí pohlcuje teplo. Tepelná energie je přenášena ve formě elektromagnetického záření. V souvislosti s tepelným zářením se také hovoří o sálání.

Na rozdíl od přenosu tepla vedením nebo prouděním se může prostřednictvím záření teplo přenášet i ve vakuu, tzn. bez zprostředkování přenosu látkovým prostředím. Tepelné záření se nejlépe šíří ve vakuu.
Množství vyzařovaného a přijímaného tepla závisí na rozdílu teplot tělesa a okolí a na barvě povrchu tělesa (tmavá a matná tělesa vyzařují a přijímají více tepla, světlá a lesklá tělesa vyzařují a přijímají méně tepla).

Infračervený sauna oblek znamená skutečně revoluci v oblasti saunování a možnosti regenerace organismu za využití terapeutického efektu infračerveného záření. Infračervené záření tohoto sauna obleku je skutečně bezpečné.

Není třeba mít obavy. Toto záření nemá nic společného s UV zářením (odpovědným za spálení a poškození kůže při opalování), anebo nukleárním zářením. Zářící teplo je jednoduše forma energie, zahřívající tělesa přímo, proces zvaný konverze, a to bez zahřívání vzduchu, který je mezi nimi. Toto zářící teplo je právě infračervené záření – IR. Na stejném principu pracuje i thermal body contour.

Segment infračerveného záření se v elektromagnetickém poli nachází pod červeným světlem, které je nejnižší energetickou složkou viditelného záření. Infračervené světlo je pro lidské oči neviditelné a je spatřitelné pouze pomocí speciálních kamer, které transformují infračervené světlo na barvu viditelnou pro naše oči. Infračervené světlo sice nevidíme, ale můžeme ho cítit, vnímáme jej jako teplo. Slunce produkuje většinu své energie v infračervené části spektra. Naše atmosféra má „okno“, které dovoluje průchod infračervených paprsků o vlnové délce 7 – 14 mikronů až k Zemi. Když je Země zahřátá, vysílá rovněž infračervené záření, a to o vlnové délce 7 – 14 mikronů s maximem kolem 10 mikronů. Infračervené záření je proto pro lidský organismus přirozené. Vědcům z různých vědeckých oborů se podařilo prokázat, že infračervené paprsky působí na lidské tělo příznivě – infračervené paprsky jsou absorbovány tkáněmi, které pak zvyšují svůj výkon.

Lidské tělo vyzařuje (tělní) infračervené záření , která se generuje v našich tkáních a vnitřních orgánech. Toto vyzařování IR záření je spjato s nejrůznějšími druhy ozdravných tělesných reakcí. Infračervená energie záření je potřebná k dosažení nejlepší možné ozdravné odezvy u tkání, které se nacházejí v ozdravném procesu. Tento fenomén se nazývá „resonanční absorpce“.

Základním zdrojem infračervené energie je sluneční záření. Infračervené teplo generované sauna oblekem má stejné vlastnosti jako teplo z našeho slunce, anebo jako teplo vyzařované naším tělem potřebné k udržení naší tělesné teploty.
Sálavé teplo nejen že ohřívá pokožku, ale stejně jako sluneční paprsky proniká hlouběji do tkáně. Blahodárné účinky infračerveného záření na lidský organismus jsou prokázány a léčba infrazářením je běžně používána v lékařství.

Naše těla vyzařují infračervenou energii skrze naší kůži v rozsahu 3 – 50 mikronů, kdy většina je kolem 9,4 mikronů. Naše dlaně vyzařují infračervenou energii mezi 8 – 14 mikrony. Reiki, uzdravování vyzařováním energie skrze naše dlaně, má v Číně tradici dlouhou 3000 let a je postavena na uzdravovacích vlastnostech přírodního infračerveného záření. Indičtí jogíni také doporučují uzdravování skrze naše dlaně, a to hlavně ve spojitosti s úlevou od unavených, namáhaných očí.

IR sauna deka používá infračervené záření pro přímý ohřev lidských tkání do hloubky. Záření je nastaveno co nejblíže lidskému záření tak, aby naše tělo mohlo absorbovat co nejvíce infračerveného záření, které se dostane k lidské pokožce. Běžná sauna je závislá na nepřímém působení tepla: první je konvekce (vedení tepla v kapalném a plynném prostředí) a druhá je kondukce (přímý kontakt mezi ohřátým plynem a pokožkou), které na nás mají ozdravný účinek. Je patrné, že vysoká část energie se v klasické sauně ztrácí konverzemi. IR sauna oblek na bázi infračerveného záření prohřívá lidské tělo do daleko větší hloubky a mnohem efektivněji než tradiční sauna. Většina infračervené energie je primárně spotřebována na přímou přeměnu v energii tepelnou, zatímco u tradiční sauny dochází k nadměrnému ohřevu vzduchu, který následně povrchově zahřívá naši pokožku. Tento zásadní rozdíl vysvětluje mnoho bezprecedentních výhod dosažitelných pouze používáním Thermal Body Contour, kterých není možné dosáhnout v tradiční masáží.

Infračervená energie produkovaná IR sauna dekou vylučuje z těla větší obsah škodlivých látek v objemu potu v porovnání s tradiční saunou. Nižší teploty vzduchu jsou důležité pro lidi s vyšším kardiovaskulárním rizikem, protože toto riziko se při vysokých teplotách v tradičních saunách velmi zvyšuje. Němečtí vědci oznámili prospěšný efekt jednohodinového působení IR záření ve dvou skupinách hypertenzních pacientů, zkoumaných v roce 1989, který zahrnoval 24hodinový vzestup periferního prokrvení a snížení krevního tlaku.
V IR sauna dece je také mnohem příjemnější dýchání, než je tomu v tradičních saunách. Infračervené paprsky zajišťují dokonalou infračervenou penetraci a svalové prohřátí (sportovní svalové předehřátí) bez dosažení výrazné potivosti. Tento přístup může být používán před svalovým strečinkem, posilováním, běháním, před vystavením se nízkým teplotám, anebo těžší prací.

Účinky na imunitní systém
Dr. Paro uvádí, že zvýšení tělesné teploty vede k usmrcení bakterií a virů nebo u některých druhů alespoň k zástavě jejich reprodukčního cyklu. Při infekci organismu dochází současně ke zmnožení leukocitů, odpovědných za likvidaci infekce.
Tohoto efektu můžeme dosáhnout i v infrakabině díky možným rozsahům infračerveného záření. V rámci prevence infekce se doporučuje pobývat v kabině nejprve krátký časový interval při nižší teplotě, pak postupně interval prodlužovat a teplotu zvyšovat. Pokusy z Michiganské university prokazují stimulaci imunitního systému a likvidaci infekce. Hlavně v počátečním stadiu onemocnění, kdy ještě nejsou choroby plně rozvinuty, se doporučuje včasné prohřívání k likvidaci infekce tepelným efektem. Jsou-li choroby plně rozvinuty, prohřívání se nedoporučuje, hrozí riziko zásahu do termoregulačních tělesných mechanismů.

Infračervený termální systém, spalování kaloriií a kontrola nadváhy
V Guyton´s Textbook of Medical Physiology, můžeme číst, že na produkci 1gramu potu, spotřebujeme 0,568kcal energie. Střední trénovaný člověk může v sauně vypotit 500gramů potu, čímž spotřebuje 300 kcal – ekvivalent běhu na 3,5 až 5 kilometrů. Teplem trénovaný člověk může lehce vypotit 600 až 800 kcal bez žádných nežádoucích účinků. Zatímco pokles váhy způsobený ztrátou vody je lehce nahraditelný pitným režimem, spálené kalorie už do organismu dodány nebudou. Protože Infračervený Termální Systém zvyšuje produkci potu 2 až 3 krát oproti tradiční sauně, pomyšlení o zvýšeném spalování nadbytečných kalorií dosahuje impozantních hodnot. (The Journal of American Medical Association (JAMA) 7.Srpna 1981)
Infračervený Termální Systém spaluje 600 a více kalorií za 30 minut.
Kalorická ztráta u osoby vážící kolem 75 kilogramů při 30 minutové sportovní zátěži:
Maratón 393
Plavání(kraul) 300
Jogging 300
Tennis(rychlá hra) 265

Infračervené záření a eliminace toxických látek z těla

(Cline Medical Center, Nanaimo, British Columbia, Canada)
Dlouhodobým výzkumem bylo prokázáno, že složení potu v klasické sauně z 95 – 97 % tvoří voda. V infrakabině pak jen 80 – 85 %, zbytek tvoří tukové buňky a cholesterol, v tucích rozpustné jedy, těžké jedy, kyseliny, sodík a čpavek. Z toho vyplývá, že v klasické sauně se vyloučí potem jen 5 % škodlivin, kdežto v infrakabině 15 %.
Sauny a parní lázně byly po staletí používány k detoxikaci organismu. Tradičně se používaly pro zlepšení mentálního zdraví, snížení bolesti a pro zvýšení dlouhověkosti. V posledních letech byla extenzivně studována terapie hypertermií (pocením) a několik výzkumů je popsáno ve vědecké literatuře. Během těchto výzkumů bylo zjištěno, že sauny obrovsky snižují obsah toxických látek v těle.Při správně provozované hypertermní terapii dochází k obrovskému vylučování těžkých toxických kovů, včetně rtuti, pesticidů a dalších.Teplo způsobuje vylučování toxinů z buněk. Toxické molekuly se pak přechodně uschovají do lymfy. Protože pot je produkován z lymfy, toxiny se touto cestou dostanou ven z těla. Pro tento způsob vylučování toxinů nejsou játra a ledviny důležité. Z tohoto důvodu dochází k ulehčení jejich funkce a toxiny jsou schopny opustit tělo i při poruše jejich funkce. Toto může být pomoc pro chronicky nemocné pacienty, kteří jsou už tak pod velkým toxickým stresem. Stejných účinků se dosahuje i při použití thermal body contour.

Infračervený termální systém
(Cline Medical Center, Nanaimo, British Columbia, Canada)

Hypertermní terapie jako jedna z mála zvyšuje hladinu růstového hormonu, což zlepšuje kvalitu lidských tkání včetně svalů.

Infračervený termální systém a stres
Pomáhá k odstraňování stresu za příjemné teploty.

Infračervený termální systém thermal body contour se rychle dostává do popředí zájmu
Infrasauna představuje novou generaci saun fungující na zcela odlišném principu než běžné sauny. Mezi těmi, kdo měl možnost vyzkoušet vynikající vlastnosti tohoto infračerveného tepelného systému byli sportovci na OH v Atlantě v rove 1996, kde byla infrasauna vyhlášena saunou pro OH.

Kontraindikace

Pokud jste nemocní, konzultujte použití infrasauny se svým lékařem.
Pokud používáte jakékoli léky, konzultujte se svým lékařem jakoukoli možnou interakci léku s infračerveným zářením. Nedoporučuje se zvýšení teploty tělového jádra u lidí s léčbou adrenalinem, systémovým lupus erytematosus anebo skleróze multiplex.
Teplo se nemá používat 48 hodin po akutním poškození kloubního pouzdra, anebo do té doby než dojde k redukci teploty a otoku kloubu.Pokud jsou otoky kloubů chronického charakteru, léčba jakýmkoli zvyšováním teploty nemusí reagovat právě nejlépe. Intenzivní prohřátí je striktně kontraindikováno při infekcích jakéhokoli charakteru a v kterémkoli místě našeho organismu.
Kovový materiál, umělé klouby, kosti a jakékoli jiné chirurgické implantáty obecně odrážejí infračervené paprsky, a proto nejsou tímto systémem zahřívány.Nicméně je doporučena konzultace s lékařem před začátkem používání Infračerveného Termální Systému. Samozřejmě, pokud by se vyskytly bolesti kdekoli blízko implantátu, okamžitě přerušte používání.
Samozřejmě kontraindikací je jakékoli další používání infrasauny u lidí, u kterých se jejich zdravotní stav zhorší.
Lidé používáním Infračerveného Termálního Systému nepociťují bolest a pokud ano, je používání kontraindikováno, anebo dočasně nevhodné.
Nepokoušejte se o osobní léčbu jakéhokoli onemocnění pomocí Infračerveného Termálního Systému bez supervize a doporučení vašeho lékaře.

Pokyny

Způsob užití:
1-2x týdně:
Potící kůra thermal body contour při teplotě 38-44°C v délce 30-40 minut. Potivost je až 2x vyšší než u klasické sauny.
Voda pomáhá infračervenému tepelnému systému při působení. Pijte proto před, při i po sauně. Používejte vodu nejlepší kvality a v dostatečné míře. Koupel nebo příjemná sprcha před prohříváním podpoří větší výdej potu.


Thermal body contour - podporuje lymfatický systém,redukuje celulititu a podporuje hubnutí

1 ošetření 40 minut ............................. 440,-Kč
balíček 6 ošetření 6x40 minut ................ 2340,-Kč