Skip Navigation

RADIOFREKVENN LIFTING

Multipolrn radiofrekvence- skuten alternativa pleovho liftingu.
Radiofrekvence je metoda znm tak pod nzvem nechirurgick lifting. Radiofrekvenn lifting je neinvazn technikou, tzn. bez chirurgickho zkroku a bez anestzie. Koriguje ochablost pleti, vede k jejmu vypnut a celkovm vsledkem je dokonalej tvar oblieje.

Oeten je ideln pro osoby s mrn ochablou pokokou oblieje, krku a dekoltu, kter chtj zlepit svj vzhled, ani by se musely uchlit k chirurgickmu zkroku.

Prbh oeten
Oeten pedchz konzultace. Po odlen,tonizaci a aplikaci vodivho oleje provede kosmetika radiofrekvenn oeten pomoc speciln hlavice. Pro podporu vsledk se bhem a na zvr oeten aplikuj bioaktivn sra, vitamny a krmy kosmetick znaky Germaine de Capuccini.

Vsledky oeten
Vsledkem oeten radiofrekvennm liftingem je pevnj ple s vraznm bytkem vrsek a zmrnnm projev ochabl pleti. Efektu vypnut je dosaeno bezprostedn od realizace oeten, vsledky jsou znateln po dobu piblin 6 msc a dle. Po podstoupen oeten tohoto typu me bt pokoka lehce zaervenal. Zaervenn samovoln zmiz po krtk dob.
Radiofrekvence nem dn vedlej inky, nen bolestiv (klient ct pouze teplo v oetovan oblasti) a ihned po oeten se klient me vrtit zpt do bnho ivota.

Frekvence a poet oeten
K dosaen dlouhodobho efektu je zapotebv 4-6 oeten jednou tdn, po tech oetench je mon prodlouit interval na 14 dn.

Jak to funguje
Pstroj pro radiofrekvenn lifting vyuv uniktn tripolrn radiofrekvenn technologii k zenmu zahvn pokoky. Radiofrekvenn vlna vstupuje pes povrch pokoky do podko (pronik 0 20 mm do tkn), kde intenzivn zahv tukov buky (na 48 C, v oblasti krku a oblieje se m pohybovat teplota od 39 44 C), redukuje celulitidu, vypn a vyhlazuje pokoku. Dochz ke staen a vypnut pvodn uvolnn a povadl ke na celm tle vetn obliejovch parti a oblasti kolem o, piem dochz k odstrann vrsek. Ve tkni, vlivem psoben energie zaht, dochz k rozruen tukovch bunk a jejich redistribuci, ke kontrakci a multiplikaci kolagenovch vlken (nov kolagen zvyuje elasticitu, pokoka je prunj, zivj a mladistvj), zven krevn mikrocirkulace, zlepen zsobovn tkn kyslkem a k podpoe pirozench regeneranch metabolickch proces (podporuje se tvorba elastinu). Lymfatick systm odstrauje odpadn ltky uloen v podko vetn rozruench tukovch bunk.
Oeten probh bez nutnosti anestezie, bez hospitalizace, po vkonu nejsou nutn dn fyzick omezen, nenos se kompresn prdlo, nen zde riziko vedlejch ink.
Klient se ihned po zkroku vrac k bnmu dennmu reimu, me chodit do prce i sportovat. Mezi jednotlivmi oetenmi metodou radiofrekvennho liftingu je nutn dodrovat zven pitn reim, kter usnaduje odbourn a vyplaven destruovan tkn. K bytku toti nedochz ihned, ale jet nkolik tdn po aplikaci se tlo nadle tukov tkn zbavuje. Metodu je mon provdt bhem celho roku.

Z klinickch test: vyhlazen vrsek a kontur oblieje, vypnut pokoky, odstrann tzv. dvojit brady a zlepen textury a vypnn pokoky na zadn stran rukou.

Kontraindikace
Malignita (kon i jin) aktivn i v anamnze
Thotenstv
patn stav ke, podrdn ke (nap. kopivka)
Aktivn kolagenn nebo vaskulrn onemocnn
Radiofrekvenn lifting nedoporuujeme pi vysokm krevnm tlaku
Znt il a poruchy srlivosti krve
Implantovan pacemaker nebo automatick defibriltor i jin el. zazen
Onemocnn nebo poruchy imunitnho systmu v anamnze nebo souasn probhajc
Rozshl kovov zubn protetick implantty (v ppad oeten oblieje)
Multisystmov onemocnn (Diabetes, Hypertenze, ICHS, Renln insuficience atd.

Faktory ke zven
Kouen
Konzumace alkoholu
Dentln kovov nhrady (nap. mstek)
Nedvn chirurgick zkrok
Probhajc medikace
Nedvn (mn ne 6 msc) uvn isotretinoinu (accutane)
Nedvn (mn ne 1 msc) aplikace konch vpln
Hormonln pilulky
VYBRAT MَETE Z TCHTO VARIANT OETEN:

Radiofrekvenn obliejov lifting bez masky (30 minut)..............................1000,-K
Balek 4 oeten bez masky...........................................................3600,-K
Balek 6 oeten bez masky...........................................................5400,-K

Radiofrekvenn obliejov lifting s maskou (30 + 20 minut).........................1400,-K
Balek 4 oeten s maskou............................................................4400,-K
Balek 6 oeten s maskou............................................................6400,-K

Radiofrekvenn lifting bez masky /obliej,krk,dekolt/ (40 - 50 minut)..............1300,-K
Balek 4 oeten bez masky /obliej,krk,dekolt/...................................4400,-K
Balek 6 oeten bez masky /obliej,krk,dekolt/.................................. 6400,-K

Radiofrekvenn liftiNg s maskou /obliej,krk,dekolt/ (45 + 20 minut)..............1700,-K
Balek 4 oeten s maskou /obliej,krk,dekolt/................................... 6000,-K
Balek 6 oeten s maskou /obliej,krk,dekolt/................................... 7900,-K

OD DRUH POLOVINY LEDNA 2020 NABZME SPECILN AKCI:

2x RADIOFREKVENN LIFTING VETN MASKY ZA 1500,- K
nebo
1x RADIOFREKVENN LIFTING VETN MASKY ZA 980,- K


http://www.marety.cz/