Skip Navigation

LASEROV LIPOLZASpeciln nabdka na BEZEN!
Za m ne polovin cenu!

7 oeten 4 parti + 7x infradeka + PPS srum na podporu hubnut - pvodn cena 12000,- K, nyn 5460,- K

http://www.marety.cz/procedury/laserova-lipolyza/
Laserov lipolza je nov revolun neinvazivn metoda uren pro rychlou a efektivn modelaci vaeho tla a redukci tukovch bunk.
Laserov lipolza pomoc nejmodernjho pstroje LipoSlim. Zato se pky nejetrnjm a pedevm nejinnjm zpsobem, kter je na trhu k dispozici.

Pi profesionlnm oeten pstrojem LipoKryoSlim v naem studiu pouvme novinku na naem trhu PPC aktivn srum,kter dky pouit nanotechnologii umon snadnj a hlub pronikn inn ltky Fosfatidylcholin(PPC)do tukov tkn ,kde dky tepelnmu efektu dochz k vraznj redukci podkonho tuku a redukci celulitidy na konkrtnch problmovch partich.Pro domc pouit doporuujeme zakoupen PPC krmu.


Vhody lipolaseru
Vsledky jsou viditeln ihned, dn ekn nkolik tdn na vsledek
innost tto metody byla prokzna klinickmi studiemi
Vytvaruje Vae tlo
Zhubnete v danch partich
Zpevn povolenou pokoku
Viditeln redukuje celulitidu
Vyhlazuje a zjemuje pokoku
M rehabilitan inky
Ji za dva-ti tdny mete zhubnout a o 2-3 konfekn velikosti
Vhodn pro eny i mue
Vhodn i pro klienty s velkou nadvhou (vce ne 15kg)
cel procedura je zcela bezbolestn
minimln zt pro organizmus
oet Vs n profesionln personl

Klienti laserovou lipolzou prmrn ztrc bhem 6 a 10 procedr 7 a 20 centimetr z oblasti pasu, bok, bicha a stehen. Ji do dvou tdn mete zhubnout a o dv konfekn velikosti, ctit se a vypadat lpe!
Zcela zsadn je fakt, e pstroj KryoLipoSlim vyvol v tle proces, kter nastv pi bn sportovn aktivit (bh, cvien) kdy dochz ke spalovn tukovch zsob. Psob pouze na tukov buky. Tm se vyluuje jakkoliv pokozen vnitnch orgn, nerv, cv i ke.

Oetme vs pstrojem KryoLipoSlim a budete svdky malho zzraku. Pokud dodrte doporuen na odborn konzultantky, vsledky se dostav velmi rychle a budou mt trval charakter. Procedura probhne v pjemnm prosted naeho studia .Pstroj vyuv inku nzko-rovovho laseru, nazvanho tak studen laser.

Princip tto zcela neinvazivn metody z USA spov v emulgaci (zkapalnn) tuku uvnit buek. Zkapalnn tuk zevnit buky odchz doasnm prchodem (prem) vytvoenm v bunn membrn vn buky do mezibunnho prostoru. Odtud je pak lymfatickm systmem odveden k zpracovn v jtrech a sten vylouen mo. Tento proces m za nsledek, e miliony tukovch bunk se stvaj menmi, co se projev vraznm bytkem centimetr v problematickch partich,co bylo prokzno v klinickch studich. Svtlo ervenho laseru pronik pes pokoku do hloubky max. 13 mm a k vrstvm tukovch bunk. Dky etrnmu vkonu a optimalizovan vlnov dlce vak nepokozuje tk, cvy a nervy, ale stimuluje mitochondrie (organely v bukch) k produkci energie, kter je nsledn vyuita ke tpen triglycerid na mastn kyseliny a glycerol. Pak se zapoj lymfatick systm vaeho organismu a pes tento systm se zkapalnn tuk dostv do jater, kde dochz k jeho zpracovn a nslednmu vylouen z tla pry. a vy zaznamente vrazn bytek tuku. Tuk uvolnn z tukovch bunk vyuv tlo jako rychl zdroj energie. Je prokzno, e bhem oeten se uvoln 40-60 g tuku, co pedstavuje 1600-2100 kilojaul.Vsledky se u laserov liposukce dostavuj postupn.

Po oeten laserovou lipolzou je nezbytn dodrovat pravideln pitn reim, min. 3 litry tekutin denn. Doporuujeme tak zvit fyzickou aktivitu, kter podporuje odstrann uvolnnch tukovch bunk. U ns ve studiu mete spalovat tuky i pomoc infraerven sauna deku. Proces je tlu pirozen a pedstavuje pro organismus maximln etrnou a tm prodn monost jak se zbavit pebytenho tuku. Procedura hubnut studenm laserem m certifikaci FDA.

KryoLaserSlim vyuv nzkou rove viditelnho ervenho laserovho svtla, jeho clem je vytvoit bezpen a bezbolestn biostimulan inek tukov buky. Tato stimulace je pirozen chemick proces. Tlo jej vyuv v ppad poteby k uvolnn zdroj energie, proto pstroj nem dn vedlej inky na tlo nebo pokozen tkn(buky, cvy, nervy) nebo a orgn.

Bhem oeten nebudete ctit horko ani dn jin nepjemn pocity.Prbh 6 a 10 oeten se doporuuje po dobu 4 tdn 2x za tden.
Laserov neinvazivn lipolza tukov buky nepokozuje ani neodstrauje, ale jen zmen jejich objem.

Oetovan partie
pae
zda
bicho
pas a boky
stehna
kolena
Laserov lipolza je vhodn pro ty, kte sice dodruj zdrav ivotn styl a cvi, ale potebuj odstranit lokalizovan kapsy tuku nebo chtj snit procento tlesnho tuku.
Nebo tm,kte chtj pomoc Lipo laserov lipolzy a doporuenho ivotnho stylu nastartovat jejich sil hubnut jako motivaci pro dosaen a udren zdravj a thlej postavy. Je vhodn pro eny i mue, i s BMI nad 30- tedy nadvhou vce jak 15 kilogram.
Bhem procedur mete pokraovat v bnm normln ivot. Drazn doporuujeme dodrovat doporun zdrav ivotn styl, pitn reim, zdrav a pravideln jst, minimln 30 minut pohybu za den, nekonzumovat alkohol a kofein. Alkohol zasahuje do innosti metabolismu, brzd odbourvn tuk a zvyuje zt jater.

Kontraindikace
thotenstv a kojen
kon lze
ndorov onemocnn
dlouhodob lba kortikoidy
oslaben imunitn systm: lky i AIDS
onemocnn jater a ledvin
kovov implantty v oetovan oblast
i dermln vpln obsahujc matakrylt
porucha integrity ke oetovan lokality
tk cvn, jatern i metabolick onemocnn
menstruace
znty i infekn onemocnn v mst aplikace
cvn poruchy a aterosklerza
epilepsie
cukrovka
trombza, hemofilie, tromboflebitida, uvn lk proti krevn srlivosti nebo poruchy sren krveVYBRAT MَETE ZE T BALK
Zkladn balek za 5460,-K
Rozen balek za 6545,-K
Rozen balek za 6480,-Khttp://www.marety.cz/
Zkladn balek za 5460,-K
Rozen balek za 6545,-K
Rozen balek za 6480,-K