Skip Navigation

BIOREZONANCE

BICOM – HISTORIE

V r. 1976 založil pan Brügemann v Německu firmu Brügemann GmbH, později Regumed GmbH. Po spolupráci s Dr. Morellem - duševním otcem této nové terapie - vznikl přístroj Bicom. Pro tento způsob terapie se ustálil a etabloval pojem "biorezonanční terapie".
Pan Brügemann byl sám překvapen rozsahem a rychlostí expanze v následujících letech, ačkoliv biorezonanční terapie patří do oblasti alternativní medicíny a ještě je počítána k takzvaným "samotářským metodám".
Hlavním cílem bylo a je pomáhat lékařům a terapeutům mírnit nebo léčit onemocnění, aniž by se muselo počítat s vedlejšími účinky.
Na následujících stránkách bychom Vás chtěli informovat o pozadí chronických poruch zdraví a představit Vám biorezonanční metodu Bicom. Třeba právě u Vašich potíží nabízí šanci vyhledat a léčit možné, dosud neobjevené, příčiny Vašich zdravotních problémů.

Proč biorezonanční terapie BICOM?
Biorezonanční metoda patří stejně jako např. homeopatie, akupunktura a jiné metody přírodní léčby do oblasti tzv. „alternativní medicíny“. Používá se v humánním lékařství již více než 25 let.
Při léčení akutních onemocnění a v chirurgii dokáže běžná medicína velkolepé věci.
Léčba chronických onemocnění se vyvíjí většinou složitěji a mnozí pacienti s ní nejsou spokojeni. Toto je tedy oblast, ve které je potřeba řešení více než naléhavá.
Biorezonanční metoda Bicom je speciální diagnostický a terapeutický postup, se kterým se medicína dala novou, směr udávající cestou.
Díky přístroji Bicom mohou být u mnohých případů zjištěny a léčeny skutečné – často skryté - příčiny onemocnění.
Četné technické přístroje, neuvěřitelně rychlé transportní a komunikační prostředky, nepřehlédnutelný počet chemických substancí a velké množství hotových potravin ulehčují náš všední den. Čím víc však tyto možnosti využíváme, tím větší za ně platíme cenu.

Na dnešního člověka působí mnohá zatížení: chemické přísady v našich potravinách a pitné vodě, jedy ohrožující životní prostředí, radiační zatížení, bezpočet chemických substancí, používání medikamentů v chovu zvířat atd.
Tyto zátěže zapříčiní u mnohých pacientů, že sud přeteče. To se projevuje v různých formách. Od nejasných poruch duševního stavu, chronické únavy až k závažným tělesným poruchám.
Je zajímavé, že základem chronických onemocnění je většinou více zátěží. Je také možné, že u pacientů se stejnými obtížemi lze zjistit zcela odlišné příčiny těchto obtíží. Biofyzikální rovina nabízí možnost testování těchto individuálních zatížení, což není na biochemické úrovni (laboratorní parametry) často možné.
Těžké, vícečetné nebo dlouhotrvající zátěže mohou zablokovat síly potřebné k zotavení těla.

V zásadě je třeba říci, že tělo disponuje velkými vlastními silami k zotavení.
Tělo má fenomenální regulační systém, s pomocí kterého mohou být znovu a znovu vyrovnány mimořádné negativně působící vlivy.
Když však na tělo působí příliš těžké zátěže nebo je jich příliš velké množství a to delší dobu, může se stát, že regulační schopnost, jakož i síly k zotavení těla jsou bržděny nebo dokonce blokovány.

Jak funguje metoda Bicom?
Biorezonanční metoda Bicom se používá již více než 25 let v lékařství a přes 10 let ve veterinární medicíně. Patří stejně jako např. homeopatie, akupunktura a jiné metody přírodního léčitelství do oblasti tzv. "alternativní medicíny".
Důležité teoretické základy biorezonanční terapie se potvrzují prostřednictvím nejnovějších poznatků v kvantové fyzice a v biofyzice, avšak nejsou ještě akceptovány současnými názory "školní medicíny".

Podle poznatků kvantové fyziky mají materiální částice jak vlnový tak i částicový charakter. To znamená, že každá substance - tedy i každá buňka, každá část těla, ale také viry, bakterie, pyly, toxiny, nikotin atd. - má elektromagnetické vyzařování. Každá substance má podle své vlastnosti určitou typickou vlnovou délku nebo frekvenci se zcela individuální charakteristikou. Ta se označuje také jako frekvenční vzorek.

Buňky spolu komunikují
Žijeme v období komunikace a informací. Je na čase, abychom si uvědomili, že tělo může fungovat a regulovat pouze tehdy, když se v něm odehrává správná komunikace a tím i výměna informací mezi buňkami. Výzkum biofotonů vychází z toho, že buňky prostřednictvím "světelných blesků" spolu komunikují (vyzařování fotonů) - vyměňují si informace přes určité frekvence.
Zatěžující vlivy nebo substance mohou zabraňovat komunikaci mezi buňkami.
Ve zdravém těle funguje tato výměna informací bez překážky. Tak může každá buňka popř. každá část těla splnit svůj úkol.
Pokud tělo ovlivňují rušivé substance (jedy, viry, bakterie atd.) nebo zatěžující záření, mohou zabraňovat komunikaci mezi buňkami.

Narušená komunikace mezi buňkami
Pokud je komunikace mezi buňkami narušena, je také ztížena jejich práce, což se může rychle projevit nejprve prostřednictvím více či méně jasných poruch existenciální orientace (duševního stavu), poklesu výkonu, chronické únavy a později také organickými změnami a tomu odpovídajícími symptomy.
Symptomy se objevují nejčastěji tam, kde - často také podmíněno dědičností - již nějaká slabina existuje.

Individuální a precizní zjištění zátěže
Mimobuněčná tekutina lidského těla není jen vyživovací médium buněk. Slouží také jako "zvláštní skládka odpadu" pro zatěžující látky, pokud jsou vylučující orgány jako např. játra/žluč, ledviny, střevo atd. přetíženy. Protože voda je kromě toho optimální registr informací, ukládají se zde také informace zatěžujících substancí. Tato oblast není pro laboratorní metody lehce přístupná.
Na biofyzikální úrovni mohou být takové zátěže většinou rychle a bezbolestně testovány. Přístroj Bicom zde nabízí cennou pomoc. Tak lze v mnoha případech zjistit, jaké zátěže mohou vést u pacientů k zdravotním poruchám (např. bakterie, viry, elektrický smog, materiály používané v zubní medicíně, alergeny atd.)
U zjištěných zátěží se provádí léčba přístrojem Bicom s odpovídajícími frekvenčními vzorky .
Vlastní tělesná regulace může být prostřednictvím biorezonanční terapie BICOM podporována a urychlována Komunikace mezi buňkami může opět neomezeně probíhat. Zátěžové látky mohou tak být uvolněny a vyloučeny.
Po vyloučení škodlivin pomocí přístroje BICOM se organismus dostává zpět do rovnováhy a je schopen poradit si se zátěžovými látkami.


Jak řekl Mark Twain: Čas od času navštívím lékaře, nechám se vyšetřit, protože i lékař musí (z něčeho) žít. Potom dojdu do lékárny pro léky, protože i lékárník chce žít. Následně ty léky vyliji do kanálu - protože i já chci žít...

výňatek z úvah M. Schneider – Ins Wort gebracht („Vyjádřeno slovy“)
Nemoc vzniká tam, kde je přeslechnuta duše, protože duše k nám promlouvá skrze tělo.
Je to výzva k zastavení se na své cestě, naslouchání svému nitru, výzva k pozornosti k sobě a pochopení sebe sama skrze zklidnění, uvědomění a prociťování při cestě do nitra a opětovnému nabírání sil. Nutí nás k zamyšlení nad svým dosavadním životem, chce po nás, abychom se podívali, odkud a kam kráčíme, a nalezli své místo v životě. Nemoc jako řeč duše poukazuje na to, že náš dosavadní život vyžaduje změnu, neboť jsme dosud málo zohledňovali své předurčení zakotvené v hloubce naší bytosti a přehlíželi naši duchovní podstatu. Nemoc je láska, kterou k nám promlouvá Bůh, abychom postupně dokázali naši duchovní podstatu pochopit a realizovat.


A já bych ráda nabídla pomoc těm, kteří se rozhodli cítit líp.

Moje máma říká, že všeho má být s mírou.
Nechci se protivit žádnému způsobu uzdravování či sebeuzdravování. Pro zdraví bychom měli vyzkoušet cokoli, nebo aspoň téměř cokoli.
Říká se, že co tě nezabije, to tě posílí.
A něco pravdivého na tom určitě bude.

Tak proč bych něměla věřit biorezonanci jenom proto, že ji nechápu a nerozumím kvantové fyzice?CENÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB

Zdravotní pojišťovny biorezonanci nehradí, platba je přímá v hotovosti, ceny jsou smluvní, včetně daně z přidané hodnoty (DPH).


< •Biorezonanční konzultace - první návštěva
(analýza a aplikace, cca 1,5 - 2 hodiny) .............................. 900,- Kč/hodina

•Biorezonanční konzultace - další návštěva
(aplikace a kontrolní testování, 1 - 2 hodiny) ................................ 800,- Kč/hodina

•Příplatek za čip s aplikovanými frekvencemi ..................... 200,- Kč

•Biorezonanční podpora a pomoc při odvykání kouření ...... 1600- Kč

•Biorezonanční podpora a pomoc při odvykání kouření + čip pro zlepšení účinku ..... 1800,-Kč


Sezení je možné po domluvě absolvovat i během víkendů a svátků. V takovém případě se však aktuální cena navyšuje o 30%.Dárkové poukazy.
Hledáte zajímavý dárek pro své blízké? Dárek, který potěší, je netradiční a současně může přinést úlevu a zlepšení kondice a pohody? Kontaktujte nás pro získání podrobnějších informací.Osvědčené terapeutické balíčky:

Balíček detoxikace
zahrnuje psychické vyrovnání Bachovými esencemi, podporu funkcí vylučovacích orgánů (játra, ledviny, lymfa), očistu organismu od nahromaděných toxinů po dlouhodobém užívání silných léků nebo alkoholu a zlepšení acidity.

Doporučený počet sezení 2 - 3 Cena za jedno sezení 900,-KčBalíček regenerace
zahrnuje frekvence na psychickou stabilitu, energetické vyrovnání, detoxikaci základních orgánů a programy na regeneraci tkání a tkáňovou regulaci kyslíku.

Doporučený počet sezení 2 - 3 Cena za jedno sezení 900,-KčBalíček energie
je vhodný na energetické povzbuzení u psychicky a fyzicky unaveného klienta.

Doporučený počet sezení 2 - 3 Cena za jedno sezení 900,-KčBalíček antistres
je vhodný pro lidi pracující ve vypjatých situacích s častými stresy. Též pro lidi, kteří obtížně zvládjí chronické či kutní stresové situace.

Doporučený počet sezení 2 - 3 Cena za jedno sezení 900,-Kč


ANTI AGE OŠETŘENÍ BIOREZONANČNÍM PŘÍSTROJEM BICOM
Zahrnuje harmonizaci Bachovými esencemi, harmonizaci základním energetickým programem, detoxikaci základních orgánů, speciální program na vrásky a kosmetickou masáž biorezonančním olejem, do kterého byly nahrány vaše vlastní frekvenční vzorky. Olejíček ještě dva až tři měsíce používáte doma místo nočního krému.
Cena: 1500,-Kč

PROGRAM CELULITIDA
Zahrnuje harmonizaci Bachovými esencemi, harmonizaci základním energetickým programem, detoxikaci základních orgánů, speciální program na celulitidu. Domů si odnesete biorezonanční olej, do kterého byly nahrány vaše vlastní frekvenční vzorky. Olejem si doma masírujete postižené partie.
Cena: 1500,-Kč

PROGRAM VYPADÁVÁNÍ VLASŮ
Zahrnuje harmonizaci Bachovými esencemi, harmonizaci základním energetickým programem, detoxikaci základních orgánů, speciální program proti padání vlasů. Domů si odnesete biorezonanční tonikum, které si po každém mytí, případně každý den masírujete do pokožky hlavy. Tonikum obsahuje vaše nahrané frekvenční složky.
Cena: 1500,-Kč
Doporučení po terapii:
pít zvýšené množství tekutin
24 hod po terapii nepít alkohol a kávu

Antinikotínová terapie Bicom Optima
Tato metoda potlačuje fyzickou závislost (abstinenční příznaky a tzv. nikotinový hlad). Zároveň dochází k eliminaci vlivu pasivního kouření (tzn. vdechování cigaretového kouře, nevyvolává chuť na cigaretu).

Cena za sezení 1600,-Kč


ÚČINNOST 80% !!!

Jak to funguje?
Důležité základy následujícího myšlenkového modelu biorezonanční terapie se potvrzují prostřednictvím nejnovějších poznatků v kvantové fyzice a v biofyzice.
Podle poznatků kvantové fyziky mají částice jak vlnový, tak i částicový charakter. To znamená, že každá substance – tak i každá buňka, každá část těla, ale také viry, bakterie, toxiny, nikotin, dehet atd. – mají elektromagnetické vyzařování. Každá substance má svou určitou typickou frekvenci, se zcela individuální charakteristikou.
Pomocí přístroje Bicom je vysílán do těla zrcadlově obrácený elektromagnetický frekvenční vzorek nikotinu a dehtu, v důsledku tohoto procesu se urychlí detoxikace od nikotinu a dalších zátěžových látek. Ty se rychleji uvolňují z tkání do volné formy, a proto je důležité po terapii zvýšit přísun tekutin – nejlépe neperlivých nápojů. Dochází k uvolnění nikotinu z receptorů chuti a eliminuje se tzv. nikotinový hlad.
Tato metoda potlačuje fyzickou závislost (abstinenční příznaky a tzv. nikotinový hlad). Zároveň dochází k eliminaci vlivu pasivního kouření (tzn. vdechování cigaretového kouře, nevyvolává chuť na cigaretu).

Před a po zákroku:
•Nedoporučujeme před zákrokem jakkoliv kouření omezovat.
•Celý proces trvá 30 min, je naprosto bezbolestný a bez vedlejších účinků. Může se mu podrobit každý kuřák bez ohledu na množství vykouřených cigaret.
•Chuť na nikotin mizí ihned nebo do několika hodin po zákroku. Nutnost kouření se druhý den ráno většinou již nedostavuje.
•I přes velmi vysokou účinnost této metody je třeba následně podpořit úspěšnost svojí sebekázní a odpovědností, neboť biorezonance neodstraní motorické návyky a sociální zlozvyky (tj. např. káva-cigareta atd.), které si kuřák vypěstoval v průběhu kouření.

Proto doporučujeme:
•odstranit zbylé cigarety z dosahu
•odstranit popelníky, zapalovače
•na místa, kde nejvíce docházelo ke kouření umístit zvýkačky, oříšky a jiné
•hodně pít nealkoholické nápoje 2-3 litry denně (výrazně zvýšit přísun tekutin do těla, tím dochází k vylučování toxických látek z těla)
•nezkoušet účinky antinikotinové metody se zapálenou cigaretou (i ta vede postupně zpět k návyku)

Možné krátkodobé reakce:
Ačkoliv antinikotinový zákrok nemá vedlejší účinky na organismus, mohou se dostavit v důsledku ukončení přísunu nikotinu do těla krátkodobé reakce, zejména:
•sucho v ústech
•mírně kovová chuť v ústech
•slabší podrážděnost, nervozita a nesoustředěnost
•únava
•poruchy spánku
•mírná ospalost
•zvýšená potivost
•mírná bolest hlavy

Tyto reakce jsou pouze krátkodobé a zcela zmizí nejpozději do 2 týdnů od provedení zákroku. V případě obtíží je možné absolvovat antinikotinový zákrok opakovaně, pro další návštěvu použijte předaný registrační kupón (druhý zákrok do 30-ti dnů zdarma).Berte prosím biorezonanční metodu jako způsob pomoci v zanechání kouření, který potlačí fyzickou závislost na cigaretách, nikoli psychické návyky.
Jak probíhá terapie na přístroji Bicom OPTIMA?

Přístroj Bicom má diagnostickou a terapeutickou část.

Vlastní frekvenční vzorky pacienta se snímají prostřednictvím vstupních elektrod. V přístroji jsou elektronicky modulovány do terapeutických frekvencí a těmi je pacient pomocí výstupní elektrody ošetřen.
Hlavní přínos přístroje spočívá v jeho terapeutické části, kde se uplatňuje vlastní biorezonance.
S pomocí speciální elektroniky je výsledný výstupní signál transformován do magnetického signálu a pomocí modulační podložky předán pacientovi.
Terapie probíhá pomocí velké škály předdefinovaných programů, které se navzájem liší parametry zpracování signálu. Je možné nastavit typ signálu, frekvenci signálu, zesílení a jeho průběh, intervalový průběh výstupního signálu, kolébání frekvence, doba trvání programu.
Z popsaného vyplývá, že přístroj Bicom díky svému principu a variabilitě léčby skrývá netušené možnosti terapie.


Příprava na terapii a terapie

Bachovy esence
Pacient musí být před terapií energeticky uveden do vyváženého stavu, položí ruce na deskovou elektrodu. Tato terapie má za úkol provést eliminaci vlivu stresu na pacienta. Organismus je tak schopen terapii lépe přijmout a ta je pak účinnější.

Co jsou Bachovy esence?
Bachovy květové esence představují velice jednoduchý a přitom velice účinný systém, který navrací harmonii našim emocím. Dr. Bach věřil, že fyzické onemocnění je výsledkem emocionální nerovnováhy. Celý život proto strávil hledáním jednoduchého a bezpečného systému léčení, o němž byl přesvědčený, že existuje. To se mu nakonec podařilo.
Bachovy květové esence působí na to, čemu říkáme negativní emoce - např. strach, vyčerpanost, nedostatečné sebevědomí, pýcha, přílišné nadšení, které vede až k fanatismu, apod. Esence nám pomáhají tyto pocity harmonizovat, dostávají nás do přítomného okamžiku, kdy se na sebe, svou situaci a své pocity můžeme podívat objektivně a činit rozhodnutí bez emocí.

Základní program
Slouží k obecné harmonizaci. Jeho výběr se provádí dle řídící hodnoty - od normálního stavu až po zcela vyčerpané pacienty. Teprve pak se cíleně přistupuje k terapii hlavních zatížení.

Spuštění terapie
Poté, co terapeut připraví pacienta a vybere vhodné programy, přiloží pacientovi na příslušné části těla elektrody a spustí biorezonanční terapii.
Protože programy mohou být zaměřené i na psychické blokády, stává se, že pacient po terapii cítí nespecifikovatelnou úlevu, nebo se mu naopak může krátkodobě přitížit, což je projev detoxikačního procesu. V takovém případě je vhodné pít hodně vody, aby mohly být patogeny vyloučeny z těla.